Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

PROFESSOR/DOCTOR HONORIS CAUSA

ПОЧЕСНИ ПРОФЕСОРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

 

1.    Проф. д-р Чарлс Кнуди, Државен Универзитет – Талахаси, Флорида, САД (06.12.1996)

2.   Проф. д-р Владимир Бољшаков, Дњепропетровска Академија, Дњепропетровск, Украина (06.12.1996)

3.   Проф. д-р Енвер Хасаноглу, Гази Универзитет Анкара, Турција (23.04.1999)

4.   Проф. д-р Албер Маруани, Универзитет Софија Антиполис, Ница, Франција (28.02.2008)

5.   Проф. д-р Енвер Дуран, Тракиски Универзитет, Едрене, Турција (06.12.2010)

6.   Проф. д-р Златимир Димчовски, ЦЕРН, Швајцарија (07.12.2011)

7.   Проф. д-р Џемал Талуг, Универзитет во Анкара, Турција (25.04.2012)

8.   Академик Горазд Росоклија, Колумбија Универзитет Њујорк, САД (25.04.2012)

9.   Проф. д-р Алекса Бјелиш, Универзитет во Загреб, Хрватска (06.12.2012)

10. Проф. д-р Мајкл Дозер, ЦЕРН, Швајцарија (06.12.2012)

11.  Проф. д-р Петер Рау, (06.12.2012)

12. Себастијан Кемпген, Универзитет во Бамберг, Германија (05.12.2013)

13. Јозеф Лауринчик, Универзитет Константин Филозоф, Нитра, Словачка (05.12.2013)

 
 

ПОЧЕСНИ ДОКТОРИ НА НАУКИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА

 

1.      Професор Владимир Костов, писател (06.12.2010)

2.     М-р Хајнц Ринас, Штајнбајс Универзитет Берлин (07.12.2011)

3.     Проф. д-р Џонатан Елис, Кралски колеџ Лондон (25.04.2012)

4.     Професор Ролф Голоб, Педагошки универзитет – Цирих, Швајцарија (05.12.2013)

 

 

ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Академик Глигор Каневче, Технички факултет – Битола (05.12.2013)

 

 xxxx