Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Билатерална соработка

Билатералната соработка вклучува соработка со странски универзитети и други   високообразовни установи, асоцијации, фондации и др. врз основа на потпишани договори  во согласност со краткорочните и долгорочните интереси на УКЛО и партнерските институции. Во рамките на билатералната соработка се разменуваат искуства од наставно-научните области, се реализираат посети и престои на академски кадри, мобилност и размена на студенти, заедничко учество во проекти од различни програми и фондации.

Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола има потпишани договори за соработка со следниве универзитети:

 

 • Универзитет во Волонгонг, Австралија
 • Универзитет „Фан С. Ноли“ – Корча, Албанија
 • Земјоделски универзитет Тирана, Албанија
 • Универзитет во Зеница, Босна и Херцеговина
 • Универзитет во Тузла, Босна и Херцеговина
 • Југозападен универзитет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Бугарија
 • Технички универзитет Габрово, Бугарија
 • Аграрен универзитет Пловдив, Бугарија
 • Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“ – Софија, Бугарија
 • Технички универзитет Софија, Бугарија
 • Медицински универзитет „Проф. д-р Параскев Стојанов“ – Варна, Бугарија
 • Тракиски универзитет Стара Загора, Бугарија
 • Универзитет во Бамберг, Германија
 • Универзитет за применети науки – Еберсвалде, Германија
 • Универзитет Фридрих Александер Ерланген-Нирнберг, Германија
 • Универзитет на Западна Македонија Кожани, Грција
 • Универзитет Македонија Солун, Грција
 • Универзитет ЛУМ Жан Моне Бари, Италија
 • Универзитет во Приштина, Косово
 • Технички универзитет Лоѓ, Полска
 • Универзитет во Бања Лука, Република Српска
 • Универзитет во Источно Сараево, Република Српска
 • Државен Апалачи универзитет, Бун, Северна Каролина, САД
 • Државен универзитет на Флорида, Талахаси, Флорида, САД
 • Франклин универзитет, Коломбос, Охајо, САД
 • Универзитет во Љубљана, Словенија
 • Универзитет во Марибор, Словенија
 • Универзитет во Крагуевац, Србија
 • Универзитет во Ниш, Србија
 • Универзитет во Нови Сад, Србија
 • Гази универзитет Анкара, Турција
 • Универзитет Сулејман Демирел Испарта, Турција
 • Тракиски универзитет Едрене, Турција
 • Универзитет Намик Кемал Текирда, Турција
 • Универзитет Онсекиз Март Чанакале, Турција
 • Универзитет Џелал Бајар Маниса, Турција
 • Универзитет во Анкара, Турција
 • Билим универзитет Истанбул, Турција
 • Дњепропетровски инженерски институт, Украина
 • Државен универзитет „Миколај Гогољ“ Нижин, Украина
 • Универзитет Софија Антиполис – Ница, Франција
 • Универзитет во Загреб, Хрватска
 • Универзитет во Риека, Хрватска
 • Универзитет на Црна Гора – Подгорица, Црна Гораxxxx