Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

ERASMUS+

Конкурс/Call ERASMUS+ 2014/15

http://www.na.org.mk/index.php/mk/

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Програмски водич/Programme guide

UKLO ERASMUS+ Charter

UKLO ERASMUS Code

UKLO PIC Number

UKLO ERASMUS Policy Statement

ERASMUS+ договори/Bilateral ERASMUS+ agreements

ERASMUS+ agreement template

ERASMUS+ координатори/coordinators

Документи за пријавување/Required documents

студенти/students:

Апликационен формулар/Application form

Договор за студирање/Learning agreement

Europass CV

Износи на стипендии/Grants

кадри/staff:

Апликационен формулар/Application form

Наставен план/Teaching assigment

Europass CV

Износи на стипендии/Grants

 

 

 xxxx