Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

ERASMUS MUNDUS

ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ И КАДРИТЕ  НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Erasmus Mundus External Cooperation Window – EM ECW
“BASILEUS”
WWW.BASILEUS.UGENT.BE

BASILEUS-IV  - е меѓу трите проекти одобрени за финансирање  од страна на ЕАСЕА од подрачјето на Западен Балкан за 2012 година.

Станува збор за продолжување на мрежата Базилеус во којашто се разви успешно партнерство помеѓу универзитетите во конзорциумот од ЕУ и оние од Западен Балкан.
Новиот Конкурс за стипендии тече од 14 ноември 2012 година, а краен рок за аплицирање е 01 февруари 2013 година.

Проектот BASILEUS-IV  опфаќа  размена на студенти и академски/административни кадри во рамките на целната група 1 (студенти и наставници од УКЛО) и престој на некој од партнерските ЕУ  универзитети, како и целосни мастер и докторски студии во рамките на целната група 2 како поранешни студенти на УКЛО или на универзитетите од Западен Балкан.

 

Универзитет

Земја

Ghent University , coordinator

Белгија

Alexander Technological Educational Institute (ATEI) of Thessaloniki

Грција

Lund University

Шведска

Sofia University St. Kliment Ohridski

Бугарија

University of Deusto

Шпанија

University of Heidelberg

Германија

University of Ljubljana

Словенија

University of Nice Sophia Antipolis

Франција

University of Rome La Sapienza

Италија

 

Партнери од Западен Балкан се : Универзитетот од Нови Сад (ко-координатор),Универзитетот од Белград, Универзитетот од Крагујевац, Универзитетот од Сараево, Универзитетот од Подгорица, Универзитет од Тирана, Универзитетот од Приштина, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Придружни партнери се : Универзитетот од Ниш, Политехничкиот универзитет од Тирана, Универзитетот од Скадар,  Универзитетот од Корча,  Универзитетот од Косовска Митровица, Фондацијата Крал Бодуен од Белгија, СПАРК Фондацијата од Холандија, Виртуелната ромска мрежа од Израел.

За да може заинтересираните студенти и кадри што подобро да ја подготват својата апликација потребно е најпрво самостојно да се информираат за академската понуда на партнерските универзитети, а потоа да пристапат кон проучување на процесот на on-line аплицирање.

Сите потребни информации може да се најдат на веб сајтот на проектот

www.basileus.ugent.be

Дополнително, Канцеларијата за меѓународна соработка на УКЛО ја нуди својата логистичко-техничка помош и поддршка.

Контакт  лица:

Калиопа СТИЛИНОВИЌ

kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk

Нуртен СУЛЕЈМАНИ

nurten.sulejmani@uklo.edu.mk

Тел. 00 389 (0) 47 242 278/ локал 121 или 123

 

ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ И КАДРИТЕ  НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Erasmus Mundus External Cooperation Window – EM ECW
“ΣIGMA”
WWW.SIGMA.U
W.EDU.PL

ΣIGMA - е меѓу трите проекти одобрени за финансирање  од страна на ЕАСЕА од подрачјето на Западен Балкан за 2012 година.

Станува збор за делумно продолжување на мрежата EM2STEMво којашто се разви  партнерство помеѓу универзитетите во конзорциумот од ЕУ и оние од Западен Балкан.
Новиот Конкурс за стипендии ќе  тече од  01 декември 2012 година, а краен рок за аплицирање е до февруари 2013 година.

Проектот ΣIGMA  опфаќа  размена на студенти и академски/административни кадри во рамките на целната група 1 (студенти и наставници од УКЛО) и престој на некој од партнерските ЕУ  универзитети, како и целосни мастер и докторски студии во рамките на целната група 2 како поранешни студенти на УКЛО или на универзитетите од Западен Балкан.

Универзитет

Земја

University of Warsaw, coordinator

Полска

City University London

Велика Британија

Freie University , Berlin

Германија

Lund University

Шведска

University of Milan

Италија

University of Montpellier

Франција

 University of Salzburg

Австрија

University of  Twente

Холандија

Wroclaw University of Technology

Полска

 

Партнери од Западен Балкан се : Универзитетот од Белград, Универзитетот од Нови Сад , Универзитетот од Ниш, Универзитетот за бизнис и технологија од Приштина, Универзитетот од Сараево, Универзитетот од Подгорица, Универзитетот од Скадар , Универзитетот од Тузла и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Придружни партнери се :Националниот Совет за соработка од Полска,  Центарот за економски истражувања  од Албанија, Фондацијата „Култури на светот“ од Полска.

За да може заинтересираните студенти и кадри што подобро да ја подготват својата апликација потребно е најпрво самостојно да се информираат за академската понуда на партнерските универзитети, а потоа да пристапат кон проучување на процесот на on-line аплицирање.

Сите потребни информации може да се најдат на веб сајтот на проектот

www.sigma.uw.edu.pl

Дополнително, Канцеларијата за меѓународна соработка на УКЛО ја нуди својата логистичко-техничка помош и поддршка.

Контакт  лица:

Калиопа СТИЛИНОВИЌ

kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk

Нуртен СУЛЕЈМАНИ

nurten.sulejmani@uklo.edu.mk

Тел. 00 389 (0) 47 242 278/ локал 121 или 123
 
INTERNATIONAL STUDENTS GUIDE


xxxx