Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Практикантска работа

ПРАКТИКАНСКА РАБОТА И СТЕКНУВАЊЕ ИСКУСТВО ВО ОНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 ОНЕ Телекомуникациски услуги ДОО, распишува оглас за прибирање на апликации, од заинтересирани, динамични и амбициозни студенти на кои им нуди можност за практична работа и стекнување искуство од различни области, во Скопје

 ОНЕ нуди обука на сите избрани кандидати и одлични можности за стекнување на практично знаење и работни навики во меѓународна компанија.

 Сите заинтересирани студенти трeба да ја пополнат апликацијата за пракса на http://www.one.mk/hr/practicework.asp најдоцна до 02.04.2012.

 

ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се известуваат студентите од Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола коишто студираат во областа на правото, економијата и информатичките науки дека во периодот од 01.06.2012-30.08.2012 година имаат можност да изведуваат практична работа во Народна банка на Република Македонија во траење од 30 дена.

Барањата за вршење практична работа треба да содржат:

Барањата да се доставуваат НАЈДОЦНА ДО 02.05.2012 година на следнава адреса:

НБРМ

Бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1

1000 Скопје

Со назнака „ЗА ПРАКТИКАНСКА РАБОТА“


xxxx