Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Меѓународни конференции

Во временскиот период од 02 – 03 јуни 2015 г. во Охрид, во организација на Факултетот за безбедност – Скопје, ќе се одржи Меѓународна научна конференција на тема: „Безбедноста како предмет на истражување – пристапи, концепти и политики“.

Апстрактите да се достават најдоцна до: 30.11.2014 г.

Подетални информации 

 

Во организација на Економскиот факултет во Прилеп и со финансиска поддршка на Централната Европска Иницијатива (CEI), во периодот од 03-04 октомври 2014 г. во Охрид, ќе се одржи Меѓународна конференција на тема: „Развојот на мали и средни претпријатија: градење конкурентска иднина на Југоисточна Европа“.

Краен рок за доставување апстракти: 01.05.2014 г.

 Повик